Sipoon kunta alkaa selvittää, miten joukkoliikenteen käyttö voisi olla luonteva osa yhä useamman kuntalaisen arjen matkoja. Kunta saa selvitystyön tueksi Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta lähes 35 000 euroa.
Sipoossa yli puolet asukkaista käy töissä Sipoon ulkopuolella. Yleisimmin työmatka ja monet muut arkimatkat tehdään Sipoossa autolla esimerkiksi pitkien välimatkojen, matkanteon helppouden ja ajansäästön takia.

– Seudullisesti tilanne on kuitenkin haastava. Sipooseen on suunniteltu merkittävä määrä uutta asutusta ja samaan aikaan Helsinki haluaa rauhoittaa keskustaa ja sisääntuloteitä autoliikenteeltä. Tulevaisuuden sipoolaisista yhä useamman olisikin valittava joukkoliikenne matkoihinsa, sanoo yleiskaava-arkkitehti Eveliina Harsia.

Nyt alkavassa hankkeessa on tarkoitus selvittää, mitkä ovat ne tekijät tai palvelut, jotka mahdollistaisivat ja helpottaisivat joukkoliikenteen käyttöä Sipoossa sekä kannustaisivat sipoolaisia käyttämään joukkoliikennettä.

Sipoolaisten joukkoliikenteen käyttöä ja arjen haasteita tullaan kartoittamaan muun muassa otantakyselyllä. Kyselyllä tullaan keräämään asukkaiden ajatuksia esimerkiksi siitä, miten liityntäliikenne voisi toimia paremmin.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Työ tukee seudullisia tavoitteita kestävän liikkumisen edistämisestä ja jalkauttaa viime vuonna valmistunutta Sipoon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa.

Lisätietoja hankkeesta ja sen edistymisestä:

Eveliina Harsia, kaavoitus, Sipoon kunta, puh. 09 2353 6727, eveliina.harsia@sipoo.fi
Eva Lodenius, Liikennesuunnittelu, Sipoon kunta, 09 2353 6713, eva.lodenius@sipoo.fi